شاخه‌ها

لیست محصولات تولید کننده شوفاژکار

شوفاژکار

تولید کننده:

 • دیگ های چدنی آبگرم
 • پکیج زمینی

شوفاژ کار  شوفاژ کار  

شوفاژکار


شرکت صنعتی شوفاژکار تولید کننده دیگ های آبگرم چدنی در مدل های سوپر 300، سولار 300 ، سوپر 400، سولار 400 ، توربو ، 1300 سوپر هیت و 1300 استار، و در ظرفیت های 43000 الی 1300000 کیلوکالری در ساعت می باشد. کلیه محصولات شوفاژکار داری 10 سال گارانتی بوده و قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز می باشد. دیگ های پدنی آبگرم شوفاژکار همگی سه پاس و دارای حداکثر فشار کاری 4 bar و حداکثر دمای کارکرد 105 درجه سانتی گراد می باشد.


شوفاژکار همچنین تولید کننده پکیج های گرمایشی زمینی در مدل های سری P ، پکیج آذرخش، پکیج رعد و پکیج هورخش در مدل های مبدل دار و مخزن دار از ظرفیت حرارتی 27000 الی 148000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.


بیشتر
در صفحه
نمایش 1 - 50 از 78 قلم کالا
 • 37,000,000 ریال

  دیگ سوپر 5/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 43700  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  37,000,000 ریال
 • 43,000,000 ریال

  دیگ سوپر 6/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 53600  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  43,000,000 ریال
 • 49,000,000 ریال

  دیگ سوپر 7/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 63400  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  49,000,000 ریال
 • 55,500,000 ریال

  دیگ سوپر 8/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 73300  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  55,500,000 ریال
 • 62,000,000 ریال

  دیگ سوپر 9/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 83100  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  62,000,000 ریال
 • 70,000,000 ریال

  دیگ سوپر 5/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 118700  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  70,000,000 ریال
 • 82,000,000 ریال

  دیگ سوپر 6/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 146200  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  82,000,000 ریال
 • 95,000,000 ریال

  دیگ سوپر 7/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 174500  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  95,000,000 ریال
 • 108,000,000 ریال

  دیگ سوپر 8/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 202100  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  108,000,000 ریال
 • 121,000,000 ریال

  دیگ سوپر 9/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 229600  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  121,000,000 ریال
 • 133,000,000 ریال

  دیگ سوپر 10/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 258000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  133,000,000 ریال
 • 146,000,000 ریال

  دیگ سوپر 11/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 285500  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  146,000,000 ریال
 • 158,000,000 ریال

  دیگ سوپر 12/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 313800  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  158,000,000 ریال
 • 171,000,000 ریال

  دیگ سوپر 13/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 341400  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  171,000,000 ریال
 • 76,000,000 ریال

  دیگ سولار 7/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 91000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  76,000,000 ریال
 • 84,000,000 ریال

  دیگ سولار 8/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 113000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  84,000,000 ریال
 • 93,000,000 ریال

  دیگ سولار 9/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 134000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  93,000,000 ریال
 • 105,000,000 ریال

  دیگ سولار 10/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 156000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  105,000,000 ریال
 • 110,000,000 ریال

  دیگ سولار 11/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 177000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  110,000,000 ریال
 • 118,000,000 ریال

  دیگ سولار 12/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 199000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  118,000,000 ریال
 • 126,000,000 ریال

  دیگ سولار 13/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 221000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  126,000,000 ریال
 • 40,000,000 ریال

  دیگ سولار 5/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 43000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  40,000,000 ریال
 • 46,000,000 ریال

  دیگ سولار 6/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 51500  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  46,000,000 ریال
 • 52,000,000 ریال

  دیگ سولار 7/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 61000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  52,000,000 ریال
 • 58,000,000 ریال

  دیگ سولار 8/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 70000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  58,000,000 ریال
 • 64,000,000 ریال

  دیگ سولار 9/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 79000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  64,000,000 ریال
 • 70,000,000 ریال

  دیگ سولار 10/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 89000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  70,000,000 ریال
 • 147,000,000 ریال

  دیگ توربو 8 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 243000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  147,000,000 ریال
 • 163,000,000 ریال

  دیگ توربو 9 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 289000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  163,000,000 ریال
 • 180,000,000 ریال

  دیگ توربو 10 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 334000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  180,000,000 ریال
 • 197,000,000 ریال

  دیگ توربو 11 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 379000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  197,000,000 ریال
 • 213,000,000 ریال

  دیگ توربو 12 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 426000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  213,000,000 ریال
 • 230,000,000 ریال

  دیگ توربو 13 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 461000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  230,000,000 ریال
 • 247,000,000 ریال

  دیگ توربو 14 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 515000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  247,000,000 ریال
 • 263,000,000 ریال

  دیگ توربو 15 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 560000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  263,000,000 ریال
 • 268,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 7 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 494000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  268,000,000 ریال
 • 305,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 8 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 556000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  305,000,000 ریال
 • 342,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 9 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 617000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  342,000,000 ریال
 • 378,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 10 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 679000 kCal/hr 10 سال گارانتی     

  378,000,000 ریال
 • 415,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 11 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 741000 kCal/hr 10 سال گارانتی     

  415,000,000 ریال
 • 452,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 12 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 803000 kCal/hr 10 سال گارانتی     

  452,000,000 ریال
 • 489,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 13 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 865000 kCal/hr 10 سال گارانتی     

  489,000,000 ریال
 • 526,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 14 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 928000 kCal/hr 10 سال گارانتی     

  526,000,000 ریال
 • 562,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 15 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 990000 kCal/hr 10 سال گارانتی     

  562,000,000 ریال
 • 600,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 16 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 1052000 kCal/hr 10 سال گارانتی     

  600,000,000 ریال
 • 636,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 17 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 1130000 kCal/hr 10 سال گارانتی     

  636,000,000 ریال
 • 673,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 18 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 1174000 kCal/hr 10 سال گارانتی     

  673,000,000 ریال
 • 710,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 19 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 1237000 kCal/hr 10 سال گارانتی     

  710,000,000 ریال
 • 746,000,000 ریال

  دیگ 1300 سوپر هیت 20 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 1300000 kCal/hr 10 سال گارانتی     

  746,000,000 ریال
 • 303,000,000 ریال

  دیگ 1300 استار 7 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی فشار کاری 10 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 494000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  303,000,000 ریال
نمایش 1 - 50 از 78 قلم کالا