منابع

منابع

انواع مختلفی از منابع در تاسیسات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. از آن جمله می توان به منابع ذخیره آبگرم بهداشتی دو جداره و کوئلدار در ظرفیت های های مختلف متناسب با ساختمان های دارای تعداد واحدهای مختلف، منابع ذخیره سوخت و منابع انبساط دیگ، اشاره کرد.

منابع 44 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

لیست مقایسه محصولات

انصراف