شاخه‌ها

لیست محصولات تولید کننده شوفاژکار

شوفاژکار

تولید کننده:

 • دیگ های چدنی آبگرم
 • پکیج زمینی

شوفاژ کار  شوفاژ کار  

شوفاژکار


شرکت صنعتی شوفاژکار تولید کننده دیگ های آبگرم چدنی در مدل های سوپر 300، سولار 300 ، سوپر 400، سولار 400 ، توربو ، 1300 سوپر هیت و 1300 استار، و در ظرفیت های 43000 الی 1300000 کیلوکالری در ساعت می باشد. کلیه محصولات شوفاژکار داری 10 سال گارانتی بوده و قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز می باشد. دیگ های پدنی آبگرم شوفاژکار همگی سه پاس و دارای حداکثر فشار کاری 4 bar و حداکثر دمای کارکرد 105 درجه سانتی گراد می باشد.


شوفاژکار همچنین تولید کننده پکیج های گرمایشی زمینی در مدل های سری P ، پکیج آذرخش، پکیج رعد و پکیج هورخش در مدل های مبدل دار و مخزن دار از ظرفیت حرارتی 27000 الی 148000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.


بیشتر
در صفحه
نمایش 1 - 24 از 63 قلم کالا
 • 20,300,000 ریال

  دیگ سوپر 5/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 43700  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  20,300,000 ریال
 • 23,600,000 ریال

  دیگ سوپر 6/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 53600  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  23,600,000 ریال
 • 27,000,000 ریال

  دیگ سوپر 7/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 63400  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  27,000,000 ریال
 • 30,500,000 ریال

  دیگ سوپر 8/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 73300  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  30,500,000 ریال
 • 33,800,000 ریال

  دیگ سوپر 9/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 83100  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  33,800,000 ریال
 • 38,300,000 ریال

  دیگ سوپر 5/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 118700  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  38,300,000 ریال
 • 45,300,000 ریال

  دیگ سوپر 6/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 146200  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  45,300,000 ریال
 • 52,300,000 ریال

  دیگ سوپر 7/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 174500  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  52,300,000 ریال
 • 59,500,000 ریال

  دیگ سوپر 8/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 202100  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  59,500,000 ریال
 • 66,300,000 ریال

  دیگ سوپر 9/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 229600  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  66,300,000 ریال
 • 73,300,000 ریال

  دیگ سوپر 10/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 258000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  73,300,000 ریال
 • 80,000,000 ریال

  دیگ سوپر 11/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 285500  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  80,000,000 ریال
 • 86,500,000 ریال

  دیگ سوپر 12/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 313800  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  86,500,000 ریال
 • 93,500,000 ریال

  دیگ سوپر 13/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 341400  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  93,500,000 ریال
 • 46,000,000 ریال

  دیگ سولار 7/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 91000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  46,000,000 ریال
 • 51,000,000 ریال

  دیگ سولار 8/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 113000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  51,000,000 ریال
 • 56,000,000 ریال

  دیگ سولار 9/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 134000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  56,000,000 ریال
 • 61,000,000 ریال

  دیگ سولار 10/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 156000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  61,000,000 ریال
 • 66,000,000 ریال

  دیگ سولار 11/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 177000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  66,000,000 ریال
 • 71,000,000 ریال

  دیگ سولار 12/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 199000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  71,000,000 ریال
 • 75,000,000 ریال

  دیگ سولار 13/400 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 221000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  75,000,000 ریال
 • 20,800,000 ریال

  دیگ سولار 5/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 43000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  20,800,000 ریال
 • 24,000,000 ریال

  دیگ سولار 6/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 51500  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  24,000,000 ریال
 • 27,200,000 ریال

  دیگ سولار 7/300 پره شوفاژکار دیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 61000  kCal/hr 10 سال گارانتی     

  27,200,000 ریال
نمایش 1 - 24 از 63 قلم کالا