• خرید محصول

  داکت اسپلیت اینورتر 18000  سامسونگسرد و گرم (قابلیت نصب کویل آبگرم) رده انرژی A دارای کیت اینورتر (دور متغیر) گازمبرد R410 تک فاز 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی سام سرویس)

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فقط سرمایش (گرمایش از طریق کویل آبگرم) رده انرژی A دارای کیت اینورتر (دور متغیر) گازمبرد R410 تک فاز 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی سام سرویس) 

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فقط سرمایش (گرمایش از طریق کویل آبگرم) رده انرژی A دارای کیت اینورتر (دور متغیر) گازمبرد R410 تک فاز 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی سام سرویس)

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فقط سرمایش (گرمایش از طریق کویل آبگرم) رده انرژی A دارای کیت اینورتر (دور متغیر) گازمبرد R410 تک فاز 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی سام سرویس)

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت اسپلیت اینورتر 36000 سامسونگسرد و گرم (قابلیت نصب کویل آبگرم) رده انرژی A دارای کیت اینورتر (دور متغیر) گازمبرد R410 سه فاز 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی سام سرویس)

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فقط سرمایش (گرمایش از طریق کویل آبگرم) رده انرژی A دارای کیت اینورتر (دور متغیر) گازمبرد R410 تک فاز 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی سام سرویس)

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت اسپلیت اینورتر 42000 سامسونگسرد و گرم (قابلیت نصب کویل آبگرم) رده انرژی A دارای کیت اینورتر (دور متغیر) گازمبرد R410 سه  فاز 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی سام سرویس)

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فقط سرمایش (گرمایش از طریق کویل آبگرم) رده انرژی A دارای کیت اینورتر (دور متغیر) گازمبرد R410 تک فاز 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی سام سرویس)

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت اسپلیت تروپیکال 12000  سامسونگفقط سرد رده انرژیB کمپرسور روتاری گازمبرد R22 تک فاز 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی سام سرویس)

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت اسپلیت تروپیکال 18000  سامسونگفقط سرد رده انرژیB کمپرسور روتاری گازمبرد R22 تک فاز 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی سام سرویس)

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت اسپلیت تروپیکال 24000 سامسونگفقط سرد رده انرژیB کمپرسور روتاری گازمبرد R22 تک فاز 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی سام سرویس)

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت اسپلیت تروپیکال 36000 سامسونگفقط سرد رده انرژیB کمپرسور روتاری گازمبرد R22 تک فاز 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی سام سرویس)

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت سامسونگ

کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت سامسونگ دارای سه مدل کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ، کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت تروپیکال فقط سرد سامسونگ، کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت تروپیکال سرد و گرم سامسونگ می باشد. کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت سامسونگ در ظرفیت های 12000 الی 60000 BTU  می باشد. کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت سامسونگ با ضمانت سام سرویس شامل 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات می باشد.

کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت سامسونگ

1

کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت سامسونگ

کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت سامسونگ دارای سه مدل کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ، کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت تروپیکال فقط سرد سامسونگ، کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت تروپیکال سرد و گرم سامسونگ می باشد. کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت سامسونگ در ظرفیت های 12000 الی 60000 BTU  می باشد. کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت سامسونگ با ضمانت سام سرویس شامل 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات می باشد.

کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت سامسونگ

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  سازنده
  نوع گاز مبرد
  ظرفیت اسمی (تناژ تبرید)
  سیستم گرمایشی