زیرشاخه ها

 • خرید محصول

  داکت اسپلیت 18000 مدیاسرد و گرم تکفاز کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی بدر تک)   

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت اسپلیت 24000 مدیاسرد و گرم سه فاز کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی بدر تک)       

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت اسپلیت 30000 مدیافقط سرمایشی تکفاز کمپرسور روتاری T3 (مناسب برای مناطق حاره ای) گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی بدر تک)       

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت اسپلیت 36000 مدیاسرد و گرم تکفاز کمپرسور اسکرال گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی بدر تک)     

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت اسپلیت 48000 مدیاسرد و گرم سه فاز کمپرسور اسکرال گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی بدر تک)     

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت اسپلیت 60000 مدیاسرد و گرم سه فاز کمپرسور اسکرال گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی بدر تک)       

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • سرد و گرم تکفاز کمپرسور روتاری مجهز به کیت اینورتر گاز مبرد R410 رده انرژی A 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی 'گلدیران)         

  299,280,000 ریال 348,000,000 ریال 14% موجود
  بیشتر
  موجود
 • سرد و گرم تکفاز کمپرسور روتاری مجهز به کیت اینورتر گاز مبرد R410 رده انرژی A 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی 'گلدیران)         

  404,200,000 ریال 470,000,000 ریال 14% موجود
  بیشتر
  موجود
 • سرد و گرم تکفاز کمپرسور روتاری مجهز به کیت اینورتر گاز مبرد R410 رده انرژی A 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی 'گلدیران)         

  533,200,000 ریال 620,000,000 ریال 14% موجود
  بیشتر
  موجود
 • سرد و گرم تکفاز کمپرسور روتاری مجهز به کیت اینورتر گاز مبرد R410 رده انرژی A 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی 'گلدیران)         

  653,600,000 ریال 760,000,000 ریال 14% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  قیمت
  نوع گاز مبرد
  ظرفیت اسمی (تناژ تبرید)
  سیستم گرمایشی