لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

کولرگازی دسته ای از سیستم های سرمایشی ست که براساس تراکم سیالات گازی و جذب گرمای محیط کار می کنند. به طور کلی، گازهای CFC این قابلیت را دارند که اگر فشرده شوند و سپس رها شوند، با جذب گرمای محیط به خود، موجب خنک شدن محیط می شوند. بر این اساس، یک کولر گازی از سه قسمت تشکیل شده است:

  • کمپرسور: قطعه ای که گاز را متراکم می کند.
  • اواپراتور: قسمتی که گاز فشرده شده توسط کمپرسور در آن رها می شود و با جذب گرمای محیط به خود موجب خنک شدن محیط می شود.
  • کندانسور: گاز پس از ترک اواپراتور بعلت جذب گرمای محیط به خود، گرم شده است و نیاز هست که قبل از بازگشت به کمپرسور، گرمای خود را از دست بدهد. کنداسور قسمتی است که در آن سیال گازی گرمای خود را به اتمسفر انتقال می دهد.

کولرهای گازی اسپلیت (دو تکه) دارای یک یونیت خارجی و یک یونیت داخلی هستند. یونیت داخلی دربردارنده اواپراتور بوده و کندانسور و کمپرسور در یونیت خارجی تعبیه شده اند.

در این صفحه می توانید انواع کولر گازی و اسپلیت را که در زیر شاخه های اسپلیت دیواری ، کولرگازی ایستاده ، داکت اسپلیت ، اسپلیت کاستی ، پرتابل و کولر گازی پنجره ای دسته بندی شده اند، مشاهده نمایید.

1

کولرگازی دسته ای از سیستم های سرمایشی ست که براساس تراکم سیالات گازی و جذب گرمای محیط کار می کنند. به طور کلی، گازهای CFC این قابلیت را دارند که اگر فشرده شوند و سپس رها شوند، با جذب گرمای محیط به خود، موجب خنک شدن محیط می شوند. بر این اساس، یک کولر گازی از سه قسمت تشکیل شده است:

  • کمپرسور: قطعه ای که گاز را متراکم می کند.
  • اواپراتور: قسمتی که گاز فشرده شده توسط کمپرسور در آن رها می شود و با جذب گرمای محیط به خود موجب خنک شدن محیط می شود.
  • کندانسور: گاز پس از ترک اواپراتور بعلت جذب گرمای محیط به خود، گرم شده است و نیاز هست که قبل از بازگشت به کمپرسور، گرمای خود را از دست بدهد. کنداسور قسمتی است که در آن سیال گازی گرمای خود را به اتمسفر انتقال می دهد.

کولرهای گازی اسپلیت (دو تکه) دارای یک یونیت خارجی و یک یونیت داخلی هستند. یونیت داخلی دربردارنده اواپراتور بوده و کندانسور و کمپرسور در یونیت خارجی تعبیه شده اند.

در این صفحه می توانید انواع کولر گازی و اسپلیت را که در زیر شاخه های اسپلیت دیواری ، کولرگازی ایستاده ، داکت اسپلیت ، اسپلیت کاستی ، پرتابل و کولر گازی پنجره ای دسته بندی شده اند، مشاهده نمایید.

3
بیشتر