لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

فن کویل یک یونیت داخلی در سیستم های تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی می باشد که وظیفه آن پرتاب هوای سرد یا گرم به داخل محیط می باشد. فن کویل همانطور که از نامش پیداست دارای یک کویل آبی و یک الکتروموتور به همراه بلوور می باشد که چنانچه آبسرد (از طریق چیلر) وارد کویل آن شود اقدام به تولید و توزیع هوای سرد در محیط می نماید، و در صورتی که آبگرم (از طریق موتورخانه مرکزی یا پکیج) وارد کویل آن شود، مبادرت به تولید و توزیع هوای گرم در محیط می نماید. فن کویل ها اغلب قابلیت اتصال به ترموستات را دارند. که از این طریق می توان هم دمای محیط را در دامنه مطلوب نگه داشت و هم صرفه جویی در مصرف انرژی نیز، بیش از پیش انجام می پذیرد. در برخی از فن کویل ها قطعه ای به شیر سه راه برقی وجود دارد که در این صورت ترموستات فرمان قطع و وصل شدن را به شیر برقی می دهد. یکی از مزایای وجود شیر برقی این است که در زمان مخابره شدن سیگنال قطع توسط ترموستات، شیر سه راه برقی جریان آب ورودی را در مسیر By pass قرار می دهد و جریان آب در قبل از لوله ورودی فن کویل به صورت ایستا درنمی آید در نتیجه دمای خود را از دست نمی دهد. این عمل موجب می شود تا به مجرد مخابره شدن فرمان وصل توسط ترموستات، آب گرم یا سرد وارد کویل شده و در دستگاه در همان لحطه استارت مبادرت به پرتاب باد سرد یا گرم نماید.

در این قسمت می توانید انواع فن کویل های مختلف شامل انواع فن کویل با فشار استایتک نرمال و فن کویل با فشار استاتیک بالا را در مدل های مختلف از قبیل فن کویل زمینی، فن کویل دیواری، فن کویل سقفی توکار، فن کویل کاستی و فن کویل های کانالی را در برند ها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید.

1

فن کویل یک یونیت داخلی در سیستم های تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی می باشد که وظیفه آن پرتاب هوای سرد یا گرم به داخل محیط می باشد. فن کویل همانطور که از نامش پیداست دارای یک کویل آبی و یک الکتروموتور به همراه بلوور می باشد که چنانچه آبسرد (از طریق چیلر) وارد کویل آن شود اقدام به تولید و توزیع هوای سرد در محیط می نماید، و در صورتی که آبگرم (از طریق موتورخانه مرکزی یا پکیج) وارد کویل آن شود، مبادرت به تولید و توزیع هوای گرم در محیط می نماید. فن کویل ها اغلب قابلیت اتصال به ترموستات را دارند. که از این طریق می توان هم دمای محیط را در دامنه مطلوب نگه داشت و هم صرفه جویی در مصرف انرژی نیز، بیش از پیش انجام می پذیرد. در برخی از فن کویل ها قطعه ای به شیر سه راه برقی وجود دارد که در این صورت ترموستات فرمان قطع و وصل شدن را به شیر برقی می دهد. یکی از مزایای وجود شیر برقی این است که در زمان مخابره شدن سیگنال قطع توسط ترموستات، شیر سه راه برقی جریان آب ورودی را در مسیر By pass قرار می دهد و جریان آب در قبل از لوله ورودی فن کویل به صورت ایستا درنمی آید در نتیجه دمای خود را از دست نمی دهد. این عمل موجب می شود تا به مجرد مخابره شدن فرمان وصل توسط ترموستات، آب گرم یا سرد وارد کویل شده و در دستگاه در همان لحطه استارت مبادرت به پرتاب باد سرد یا گرم نماید.

در این قسمت می توانید انواع فن کویل های مختلف شامل انواع فن کویل با فشار استایتک نرمال و فن کویل با فشار استاتیک بالا را در مدل های مختلف از قبیل فن کویل زمینی، فن کویل دیواری، فن کویل سقفی توکار، فن کویل کاستی و فن کویل های کانالی را در برند ها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید.

3
بیشتر