• خرید محصول

  داکت فن کویل 400 گلتیفشار استاتیک بالا (75  Pa) قابل اتصال به کانال های مکعبی و کانال های فلکسی قابل نصب به صورت افقی و عمودی ساخت ایتالیا 18 ماه گارانتی       

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت فن کویل 500 گلتیفشار استاتیک بالا قابل اتصال به کانال های مکعبی و کانال های فلکسی قابل نصب به صورت افقی و عمودی ساخت ایتالیا 18 ماه گارانتی       

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت فن کویل 800 گلتیفشار استاتیک بالا قابل اتصال به کانال های مکعبی و کانال های فلکسی قابل نصب به صورت افقی و عمودی ساخت ایتالیا 18 ماه گارانتی       

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت فن کویل 1100 گلتیفشار استاتیک بالا قابل اتصال به کانال های مکعبی و کانال های فلکسی قابل نصب به صورت افقی و عمودی ساخت ایتالیا 18 ماه گارانتی       

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت فن کویل 1600 گلتیفشار استاتیک بالا قابل اتصال به کانال های مکعبی و کانال های فلکسی قابل نصب به صورت افقی و عمودی ساخت ایتالیا 18 ماه گارانتی       

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت فن کویل 2000 گلتیفشار استاتیک بالا قابل اتصال به کانال های مکعبی و کانال های فلکسی قابل نصب به صورت افقی و عمودی ساخت ایتالیا 18 ماه گارانتی       

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  داکت فن کویل 3000 گلتیفشار استاتیک بالا قابل اتصال به کانال های مکعبی و کانال های فلکسی قابل نصب به صورت افقی و عمودی ساخت ایتالیا 18 ماه گارانتی       

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  سازنده
  ظرفیت اسمی CFM