زیرشاخه ها

 • دیگ سوپر 5/300 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 43700  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  77,586,600 ریال 89,180,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 6/300 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 53600  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  90,231,180 ریال 103,714,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 7/300 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 63400  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  103,443,870 ریال 118,901,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 8/300 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 73300  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  116,663,520 ریال 134,096,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 9/300 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 83100  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  129,306,360 ریال 148,628,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 5/400 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 118700  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  146,604,570 ریال 168,511,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 6/400 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 146200  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  173,099,550 ریال 198,965,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 7/400 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 174500  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  200,185,260 ریال 230,098,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 8/400 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 202100  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  227,267,490 ریال 261,227,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 9/400 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 229600  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  253,766,820 ریال 291,686,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 10/400 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 258000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  280,258,320 ریال 322,136,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 11/400 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 285500  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  307,344,030 ریال 353,269,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف