• دیگ توربو 8 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 243000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  309,238,890 ریال 355,447,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 9 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 289000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  344,658,330 ریال 396,159,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 10 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 334000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  380,085,600 ریال 436,880,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 11 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 379000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  415,031,760 ریال 477,048,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 12 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 426000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  450,451,200 ریال 517,760,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 13 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 461000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  485,399,970 ریال 557,931,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 14 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 515000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  520,821,150 ریال 598,645,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 15 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 560000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  556,244,070 ریال 639,361,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  قیمت
  نوع دیگ
  تعداد پاس
  فشار کاری