• دیگ توربو 8 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 243000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  327,011,240 ریال 355,447,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 9 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 289000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  364,466,280 ریال 396,159,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 10 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 334000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  401,929,600 ریال 436,880,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 11 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 379000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  438,884,160 ریال 477,048,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 12 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 426000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  476,339,200 ریال 517,760,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 13 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 461000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  513,296,520 ریال 557,931,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 14 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 515000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  550,753,400 ریال 598,645,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ توربو 15 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 560000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  588,212,120 ریال 639,361,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  قیمت
  نوع دیگ
  تعداد پاس
  فشار کاری