• دیگ 1300 سوپر هیت 7 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 494000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  542,983,530 ریال 624,119,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 سوپر هیت 8 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 556000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  617,237,160 ریال 709,468,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 سوپر هیت 9 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 617000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  691,859,670 ریال 795,241,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 سوپر هیت 10 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 679000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  766,114,170 ریال 880,591,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 سوپر هیت 11 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 741000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  840,734,070 ریال 966,361,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 سوپر هیت 12 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 803000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  914,992,920 ریال 1,051,716,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 سوپر هیت 13 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 865000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  989,610,210 ریال 1,137,483,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 سوپر هیت 14 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 928000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  1,064,229,240 ریال 1,223,252,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 سوپر هیت 15 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 990000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  1,138,486,350 ریال 1,308,605,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 سوپر هیت 16 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 1052000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  1,212,746,940 ریال 1,393,962,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 سوپر هیت 17 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 1130000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  1,287,365,100 ریال 1,479,730,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 سوپر هیت 18 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 6 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 1174000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  1,361,985,870 ریال 1,565,501,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  قیمت
  نوع دیگ
  تعداد پاس
  فشار کاری