• دیگ 1300 استار 7 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 10 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 494000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  613,254,300 ریال 704,890,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 استار 8 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 10 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 556000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  694,755,900 ریال 798,570,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 استار 9 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 10 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 617000  kCal/hr 10 سال گارانتی    

  776,258,370 ریال 892,251,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 استار 10 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 10 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 679000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  858,124,500 ریال 986,350,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 استار 11 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 10 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 741000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  939,982,800 ریال 1,080,440,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 استار 12 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 10 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 803000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  1,021,486,140 ریال 1,174,122,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 استار 13 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 10 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 865000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  1,102,986,000 ریال 1,267,800,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 استار 14 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 10 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 928000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  1,184,853,000 ریال 1,361,900,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 استار 15 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 10 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 990000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  1,266,717,390 ریال 1,455,997,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 استار 16 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 10 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 1052000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  1,347,856,200 ریال 1,549,260,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 استار 17 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 10 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 1130000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  1,429,719,720 ریال 1,643,356,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 1300 استار 18 پره شوفاژکاردیگ آبگرم چدنی فشار کاری 10 bar قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 1174000 kCal/hr 10 سال گارانتی    

  1,511,583,240 ریال 1,737,452,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  قیمت
  نوع دیگ
  تعداد پاس
  فشار کاری