• دیگ 5 پره MI3 مدل M90دیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 77400  kCal/hr 5 سال گارانتی  

  180,740,401 ریال 200,822,668 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 6 پره MI3 مدل M90دیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 92900  kCal/hr 5 سال گارانتی  

  202,580,988 ریال 225,089,987 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 7 پره MI3 مدل M90دیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 108350  kCal/hr 5 سال گارانتی  

  224,457,062 ریال 249,396,735 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 8 پره MI3 مدل M90دیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 123850  kCal/hr 5 سال گارانتی  

  246,330,689 ریال 273,700,765 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 9 پره MI3 مدل M90دیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 139300  kCal/hr 5 سال گارانتی  

  268,187,183 ریال 297,985,759 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 10 پره MI3 مدل M90دیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 139300  kCal/hr 5 سال گارانتی  

  290,079,165 ریال 322,310,183 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 11 پره MI3 مدل M90دیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 170300  kCal/hr 5 سال گارانتی  

  309,120,495 ریال 343,467,217 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 12 پره MI3 مدل M90دیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 185760  kCal/hr 5 سال گارانتی  

  333,825,196 ریال 370,916,884 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 13 پره MI3 مدل M90دیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 201240  kCal/hr 5 سال گارانتی  

  355,690,256 ریال 395,211,396 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ 14 پره MI3 مدل M90دیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 216720  kCal/hr 5 سال گارانتی  

  377,554,094 ریال 419,504,549 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  قیمت
  نوع دیگ
  تعداد پاس
  فشار کاری