• دیگ چدنی MI3 مدل هایپر 8 پرهدیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 515900  kCal/hr 10 سال گارانتی  

  557,379,761 ریال 586,715,538 ریال 5% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی MI3 مدل هایپر 9 پرهدیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 593300  kCal/hr 10 سال گارانتی  

  646,559,205 ریال 680,588,637 ریال 5% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی MI3 مدل هایپر 10 پرهدیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 670700  kCal/hr 10 سال گارانتی  

  735,741,944 ریال 774,465,204 ریال 5% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی MI3 مدل هایپر 11 پرهدیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 748100  kCal/hr 10 سال گارانتی  

  824,924,571 ریال 868,341,654 ریال 5% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی MI3 مدل هایپر 12 پرهدیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 825500  kCal/hr 10 سال گارانتی  

  914,103,027 ریال 962,213,713 ریال 5% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی MI3 مدل هایپر 13 پرهدیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 911400  kCal/hr 10 سال گارانتی  

  1,003,284,669 ریال 1,056,089,125 ریال 5% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی MI3 مدل هایپر 14 پرهدیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 997400  kCal/hr 10 سال گارانتی  

  1,092,465,100 ریال 1,149,963,263 ریال 5% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی MI3 مدل هایپر 15 پرهدیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 1100602  kCal/hr 10 سال گارانتی  

  1,181,645,753 ریال 1,243,837,635 ریال 5% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی MI3 مدل هایپر 16 پرهدیگ چدنی آبگرم قابل اتصال به مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 1203783  kCal/hr 10 سال گارانتی  

  1,270,827,393 ریال 1,337,713,045 ریال 5% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  قیمت
  نوع دیگ
  تعداد پاس
  فشار کاری