لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

رادیاتور پنلی

در گذشته از فولاد برای ساخت رادیاتورهای پره ای استفاده می شد. همان رادیاتور های طوسی رنگ قدیمی که گاهی در عامیانه به آن ها رادیاتور چدنی گفته می شد. ولی امروزه رادیاتورهای پره ای را اغلب با استفاده از آلومینیوم تولید می کنند و از فولاد بیشتر در ساخت رادیاتورهای پنلی استفاده می شود. رادیاتورهای پنلی دو صفحه توخالی موازی با یکدیگر هستند که فاصله بین این دو صفحه توسط یک یا دو و یا حتی سه ردیف کنوکتور پر می شود تا از این طریق سطح انتقال حرارت افازیش یابد. این رادیاتورها با چندین لایه رنگ های اپوکسی پوشیده شده اند تا در برابر خوردگی و زنگ زدگی محافظت شوند. رادیاتورهای پنلی فولادی در قیاس با رادیاتورهای آلومینیومی گرمایش بیشتری در واحد سطح ایجاد می کنند و از قیمت مناسب تری برخوردار می باشند.

1

رادیاتور پنلی

در گذشته از فولاد برای ساخت رادیاتورهای پره ای استفاده می شد. همان رادیاتور های طوسی رنگ قدیمی که گاهی در عامیانه به آن ها رادیاتور چدنی گفته می شد. ولی امروزه رادیاتورهای پره ای را اغلب با استفاده از آلومینیوم تولید می کنند و از فولاد بیشتر در ساخت رادیاتورهای پنلی استفاده می شود. رادیاتورهای پنلی دو صفحه توخالی موازی با یکدیگر هستند که فاصله بین این دو صفحه توسط یک یا دو و یا حتی سه ردیف کنوکتور پر می شود تا از این طریق سطح انتقال حرارت افازیش یابد. این رادیاتورها با چندین لایه رنگ های اپوکسی پوشیده شده اند تا در برابر خوردگی و زنگ زدگی محافظت شوند. رادیاتورهای پنلی فولادی در قیاس با رادیاتورهای آلومینیومی گرمایش بیشتری در واحد سطح ایجاد می کنند و از قیمت مناسب تری برخوردار می باشند.

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    قیمت
    نوع رادیاتور
    جنس رادیاتور