• خرید محصول

  تجهیزات خط گاز GT 800 قابل استفاده در مشعل های:گازسوز: PGN 1 , PGN 1 A , PGN 1 B , PGN 1 C دوگانه سوز: DP 1 SP   

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  تجهیزات خط گاز GT 1800 قابل استفاده در مشعل های:گازسوز: PGN 1 SP , PGN 2 A , PGN 2 , IG 1700 دوگانه سوز: DP 1 B SP , DP 1 C SP , DP 2 A , DP 2 , ID 1700   

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • حراج!
  خرید محصول

  تجهیزات خط گاز GT 2800 قابل استفاده در مشعل های:گازسوز: PGN 2 SP , IG 2100 , IG 2800 دوگانه سوز: DP 2 SP , ID 2100 , ID 2800   

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  تجهیزات خط گاز GT 3400 قابل استفاده در مشعل های:گازسوز: PGN 3 دوگانه سوز: DP 3   

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  تجهیزات خط گاز GT 4000 قابل استفاده در مشعل های:گازسوز: PGN 3 SP دوگانه سوز: DP 3 SP   

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  تجهیزات خط گاز GT 4400 قابل استفاده در مشعل های:گازسوز: IG 4400 و IG 5800 دوگانه سوز: ID 4400 و ID 5800   

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  تجهیزات خط گاز GTE 800 قابل استفاده در مشعل های:گازسوز: PGN 1 , PGN 1 A , PGN 1 B , PGN 1 C دوگانه سوز: DP 1 SP   

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  تجهیزات خط گاز GTE 1800 قابل استفاده در مشعل های:گازسوز: PGN 1 SP , PGN 2 A , PGN 2 , IG 1700 دوگانه سوز: DP 1 B SP , DP 1 C SP , DP 2 A , DP 2 , ID 1700   

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

تجهیزات خط گاز

تجهیزات خط گاز اصطلاحی عمومی برای مجموعه لوازم جانبی مشعل هایی است که با سوخت گاز طبیعی کار می کنند. تجهیزات خط گاز معمولا برای مشعل های با ظرفیت 500000 کیلو کالری به بالا استفاده می شود و بسته به نوع و ظرفیت مشعل، قطعات بکار رفته در خط گاز نیز ممکن است متفاوت باشد. بطور کلی قطعات موجود در یک خط  گاز شامل موارد ذیل می باشد:

خط گاز ایران رادیاتور

1

تجهیزات خط گاز

تجهیزات خط گاز اصطلاحی عمومی برای مجموعه لوازم جانبی مشعل هایی است که با سوخت گاز طبیعی کار می کنند. تجهیزات خط گاز معمولا برای مشعل های با ظرفیت 500000 کیلو کالری به بالا استفاده می شود و بسته به نوع و ظرفیت مشعل، قطعات بکار رفته در خط گاز نیز ممکن است متفاوت باشد. بطور کلی قطعات موجود در یک خط  گاز شامل موارد ذیل می باشد:

خط گاز ایران رادیاتور

3
بیشتر