لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

منابع

انواع مختلفی از منابع در تاسیسات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. از آن جمله می توان به منابع ذخیره آبگرم بهداشتی دو جداره و کوئلدار در ظرفیت های های مختلف متناسب با ساختمان های دارای تعداد واحدهای مختلف، منابع ذخیره سوخت و منابع انبساط دیگ، اشاره کرد.