لیست مقایسه محصولات

انصراف

منبع انبساط

زمانی که آب موجود در سیستم شوفاژ مرکزی، انرژی گرمایی را دریافت می کند، منبسط شده و حجم آن حدود 4 درصد افزایش می یابد. برای پایین آوردن فشار ناشی از این افزایش حجم و پیشگیری از خسارات احتمالی آن، در مرتفع ترین قسمت ساختمان (اغلب پشت بام)، منبعی تعبیه می شود که به آن منبع انبساط باز گفته می شود. منابع انبساط دارای یک ورودی و یک خروجی بوده که به خروجی دیگ و ورودی پمپ سیرکولاسیون متصل می شود. همچنین برای تغذیه و ورود آب به سیستم از یک فلوتور در این منابع استفاده می شود. از آنجایی که منابع انبساط در معرض هوای آزاد قرار دارند، به راحتی می توانند گرمای آب گرم تولید شده توسط دیگ را در تبادل با هوای سرد بیرون از دست بدهند. لذا عایق بندی مناسب منابع انبساط می تواند تا حدود زیادی موجب صرفه جویی در مصرف انرژی شود.

1

منبع انبساط

زمانی که آب موجود در سیستم شوفاژ مرکزی، انرژی گرمایی را دریافت می کند، منبسط شده و حجم آن حدود 4 درصد افزایش می یابد. برای پایین آوردن فشار ناشی از این افزایش حجم و پیشگیری از خسارات احتمالی آن، در مرتفع ترین قسمت ساختمان (اغلب پشت بام)، منبعی تعبیه می شود که به آن منبع انبساط باز گفته می شود. منابع انبساط دارای یک ورودی و یک خروجی بوده که به خروجی دیگ و ورودی پمپ سیرکولاسیون متصل می شود. همچنین برای تغذیه و ورود آب به سیستم از یک فلوتور در این منابع استفاده می شود. از آنجایی که منابع انبساط در معرض هوای آزاد قرار دارند، به راحتی می توانند گرمای آب گرم تولید شده توسط دیگ را در تبادل با هوای سرد بیرون از دست بدهند. لذا عایق بندی مناسب منابع انبساط می تواند تا حدود زیادی موجب صرفه جویی در مصرف انرژی شود.

3
بیشتر