لیست مقایسه محصولات

انصراف

منبع کویل دار

منبع کویل دار یکی از اجزای موتورخانه شوفاژ مرکزی می باشد که وظیفه آن تأمین آب گرم بهداشتی می باشد. منبع کویل دار از یک مخزن تشکیل شده است که یک کویل (شامل لوله های مسی U شکل) در درون آن تعبیه شده است. آب ورودی شهر وارد مخزن شده و آبگرم دیگ وارد کویل مسی می شود، سپس کویل در تبادل با آب موجود در داخل منبع، دمای خود را به آب ذخیره شده در منبع منتقل کرده و از این طریق باعث تولید آبگرم بهداشتی می شود. ضخامت ورق های مورد استفاده در ساخت منابع کویل دار بر اساس ظرفیت منبع تعیین می شود. بدیهی است که هر چه منبع دارای ظرفیت بزرگتری باشد نیاز است از ورق های ضخیمتری در ساخت آن استفاده شود. ظرفیت منابع آب گرم متناسب با تعداد واحد های ساختمان محاسبه می شود. به طور معمول به ازای هر واحد مسکونی، 100 لیتر ذخیره آب گرم در نظر گرفته می شود. چنانچه هر واحد مسکونی دارای بیش از یک سرویس حمام باشد و یا حمام ها دارای وان باشند، ذخیره آبگرم بهداشتی برای هر واحد تا 150 لیتر نیز در نظر گرفته می شود.

منبع کویل دار 

1

منبع کویل دار

منبع کویل دار یکی از اجزای موتورخانه شوفاژ مرکزی می باشد که وظیفه آن تأمین آب گرم بهداشتی می باشد. منبع کویل دار از یک مخزن تشکیل شده است که یک کویل (شامل لوله های مسی U شکل) در درون آن تعبیه شده است. آب ورودی شهر وارد مخزن شده و آبگرم دیگ وارد کویل مسی می شود، سپس کویل در تبادل با آب موجود در داخل منبع، دمای خود را به آب ذخیره شده در منبع منتقل کرده و از این طریق باعث تولید آبگرم بهداشتی می شود. ضخامت ورق های مورد استفاده در ساخت منابع کویل دار بر اساس ظرفیت منبع تعیین می شود. بدیهی است که هر چه منبع دارای ظرفیت بزرگتری باشد نیاز است از ورق های ضخیمتری در ساخت آن استفاده شود. ظرفیت منابع آب گرم متناسب با تعداد واحد های ساختمان محاسبه می شود. به طور معمول به ازای هر واحد مسکونی، 100 لیتر ذخیره آب گرم در نظر گرفته می شود. چنانچه هر واحد مسکونی دارای بیش از یک سرویس حمام باشد و یا حمام ها دارای وان باشند، ذخیره آبگرم بهداشتی برای هر واحد تا 150 لیتر نیز در نظر گرفته می شود.

منبع کویل دار 

3
بیشتر