لیست مقایسه محصولات

انصراف

صنایع پمپ بل اند کاست تهران از سال 1363  در زمینه سـاخت پمپ آغاز به فعالیت نموده و طی این مدت توانسته نمونـه پمپ هـای بلند کاست خـارجی را در ایران و با قطعات صد در صد ایــــرانی تـولید نمایــد. صنایع پمپ تهران همچنین در زمینه صــادرات، جزء اولین صــادر کننده های پمپ سیرکولاتور (پمپ شوفاژ) به خارج از کشــــور می باشد. پمپ های بل اند کاست تهران (پمپ شوفاژ) دارای تـاییدیــه موسسه استــاندارد و تحقیقات صنعتی کشـــور و تاییدیــه دانشگـــاه صنعتی شریف می باشد. پمپ سیرکولاتور بل اند کاست تهــران (پمپ شوفاژ) در دو نوع خطی و زمینی مــوجــود می باشــد. پمپ سیـرکــولاتـور بلند کــاست تهـران (پمپ شوفاژ) جهت سیـرکــولاسیون سیستم هــــای گرمایش و سرمایش و در دو نوع پمپ های تک فاز و پمپ های سه فـاز در مصــارف خـانگی و صنعتی کاربــرد دارد. جنس پمپ هــای سیرکولاتور بلند کاست تهران (پمپ شوفاژ) از چدن و آلـومینیوم می باشد .


 

    

1

صنایع پمپ بل اند کاست تهران از سال 1363  در زمینه سـاخت پمپ آغاز به فعالیت نموده و طی این مدت توانسته نمونـه پمپ هـای بلند کاست خـارجی را در ایران و با قطعات صد در صد ایــــرانی تـولید نمایــد. صنایع پمپ تهران همچنین در زمینه صــادرات، جزء اولین صــادر کننده های پمپ سیرکولاتور (پمپ شوفاژ) به خارج از کشــــور می باشد. پمپ های بل اند کاست تهران (پمپ شوفاژ) دارای تـاییدیــه موسسه استــاندارد و تحقیقات صنعتی کشـــور و تاییدیــه دانشگـــاه صنعتی شریف می باشد. پمپ سیرکولاتور بل اند کاست تهــران (پمپ شوفاژ) در دو نوع خطی و زمینی مــوجــود می باشــد. پمپ سیـرکــولاتـور بلند کــاست تهـران (پمپ شوفاژ) جهت سیـرکــولاسیون سیستم هــــای گرمایش و سرمایش و در دو نوع پمپ های تک فاز و پمپ های سه فـاز در مصــارف خـانگی و صنعتی کاربــرد دارد. جنس پمپ هــای سیرکولاتور بلند کاست تهران (پمپ شوفاژ) از چدن و آلـومینیوم می باشد .


 

    

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    قیمت
    سایز اتصالات