• خرید محصول

  کولر گازی دیواری وستن ایر اینورتر 9000گمپرسور روتاری T1 دارای کیت اینورتر 'دور متغیر' سرمایش و گرمایش برق مصرفی تک فاز رده انرژی A گاز مبرد R410a 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات (ضمانت نامه اورین تهویه)                           

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی دیواری اینورتر وستن ایر 12000گمپرسور روتاری T1 دارای کیت اینورتر 'دور متغیر' سرمایش و گرمایش برق مصرفی تک فاز رده انرژی A گاز مبرد R410a 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات (ضمانت نامه اورین تهویه)                           

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی دیواری وستن ایر اینورتر 18000گمپرسور روتاری T1 دارای کیت اینورتر 'دور متغیر' سرمایش و گرمایش برق مصرفی تک فاز رده انرژی A گاز مبرد R410a 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات (ضمانت نامه اورین تهویه)                           

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی دیواری وستن ایر اینورتر 24000گمپرسور روتاری T1 دارای کیت اینورتر 'دور متغیر' سرمایش و گرمایش برق مصرفی تک فاز رده انرژی A گاز مبرد R410a 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات (ضمانت نامه اورین تهویه)                           

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی دیواری وستن ایر 9000سرمایش و گرمایش گمپرسور روتاری دور ثابت برق مصرفی تک فاز گاز مبرد R410a 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات (ضمانت نامه اورین تهویه)                           

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی دیواری وستن ایر 12000سرمایش و گرمایش برق مصرفی تک فاز کمپرسور روتاری دور ثابت رده انرژی B گاز مبرد R410a 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات (ضمانت نامه اورین تهویه)                             

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی دیواری وستن ایر 18000کمپرسور روتاری دور ثابت سرمایش و گرمایش برق مصرفی تک فاز رده انرژی B گاز مبرد R410a 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات (ضمانت نامه اورین تهویه)                               

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی دیواری وستن ایر  24000کمپرسور روتاری دور ثابت سرمایش و گرمایش برق مصرفی تک فاز رده انرژی B گاز مبرد R410a 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات (ضمانت نامه اورین تهویه)                              

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی دیواری وستن ایر  30000کمپرسور روتاری دور ثابت سرمایش و گرمایش برق مصرفی تک فاز رده انرژی B گاز مبرد R410a 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات (ضمانت نامه اورین تهویه)                              

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  نوع گاز مبرد
  نوع دستگاه
  ظرفیت اسمی BTU