لیست مقایسه محصولات

انصراف

فن کوئل زمینی-سقفی گرین GREEN

فن کوئل های زمینی گرین به گونه ایی طراحی شده اند که یصورت سقفی نیز قابل نصب می باشد. فن کوئل زمینی -سقفی گرین دارای ریموت کنترل از راه دور می باشد. از مشخصات ظاهری فن کوئل زمینی گرین بدنه بسیار باریک بهمراه دریچه خروج هوای اتومات و زاویه خروج هوا قابل تنظیم بصورت عمودی می باشد و دریچه جلویی فن کوئل زمینی گرین به دلیل باز شدن آسان و دسترسی سرویس کار به فیلتر و قطعات داخلی و طراحی تشتک داخلی جهت جمع آوری تقطیر آب از مزیت های فن کوئل زمینی گرین می باشد.  

فن کوئل گرین

1

فن کوئل زمینی-سقفی گرین GREEN

فن کوئل های زمینی گرین به گونه ایی طراحی شده اند که یصورت سقفی نیز قابل نصب می باشد. فن کوئل زمینی -سقفی گرین دارای ریموت کنترل از راه دور می باشد. از مشخصات ظاهری فن کوئل زمینی گرین بدنه بسیار باریک بهمراه دریچه خروج هوای اتومات و زاویه خروج هوا قابل تنظیم بصورت عمودی می باشد و دریچه جلویی فن کوئل زمینی گرین به دلیل باز شدن آسان و دسترسی سرویس کار به فیلتر و قطعات داخلی و طراحی تشتک داخلی جهت جمع آوری تقطیر آب از مزیت های فن کوئل زمینی گرین می باشد.  

فن کوئل گرین

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    سازنده
    قیمت
    ظرفیت اسمی CFM