لیست مقایسه محصولات

انصراف

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین GREEN

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین در هشت ظرفیت  300، 400، 600، 800، 1000، 1200، 1400 متناسب با متراژ مختلف تولید و در بازار موجود می باشد. فن کویل کاستی چهار طرفه گرین دارای الکتروموتور سه دور (سرعته) عمودی و فن سانتریفوژ افقی است. فن کویل کاستی چهار طرفه گرین قابلیت عیب یابی بصورت کدینگ است، توسط برد الکتریکی هوشمند و نمایشگر که کدهای خطا بر روی آن نمایش داده می شود به راحتی می توان دستگاه را عیب یابی و رفع عیب نمود. فن کویل کاستی چهار طرفه گرین دارای الکترو پمپ درین جهت تخلیه آب کندانس شده در تشتک در فصل گرما توسط کوئل سرد بخار آب را تقطیر می نماید کاربرد دارد. فن کویل کاستی چهار طرفه گرین دارای ریموت کنترل از راه دور می باشد.

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین-تاسیسات 20

 

1

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین GREEN

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین در هشت ظرفیت  300، 400، 600، 800، 1000، 1200، 1400 متناسب با متراژ مختلف تولید و در بازار موجود می باشد. فن کویل کاستی چهار طرفه گرین دارای الکتروموتور سه دور (سرعته) عمودی و فن سانتریفوژ افقی است. فن کویل کاستی چهار طرفه گرین قابلیت عیب یابی بصورت کدینگ است، توسط برد الکتریکی هوشمند و نمایشگر که کدهای خطا بر روی آن نمایش داده می شود به راحتی می توان دستگاه را عیب یابی و رفع عیب نمود. فن کویل کاستی چهار طرفه گرین دارای الکترو پمپ درین جهت تخلیه آب کندانس شده در تشتک در فصل گرما توسط کوئل سرد بخار آب را تقطیر می نماید کاربرد دارد. فن کویل کاستی چهار طرفه گرین دارای ریموت کنترل از راه دور می باشد.

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین-تاسیسات 20

 

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    سازنده
    قیمت
    نوع دستگاه
    ظرفیت اسمی CFM