لیست مقایسه محصولات

انصراف

فن کویل سقفی توکار گرین

فن کویل سقفی توکار گرین بدون کابین می باشد و در ظرفیت های 300، 400، 600، 800، 1000، 1200، 1400 برای متراژ مختلف تولید شده است. فن کویل سقفی توکار گرین دارای فیلتر پلیمری قابل شستشو می باشد. ارتفاع فن کویل سقفی توکار گرین در تمامی سایز ها 28 سانتیمتر است و بدین جهت مناسب برای نصب در سقف کاذب می باشد. عایق کاری بدنه و تشتک درفن کویل سقفی توکار گرین موجب جلوگیری از هدر رفتن حرارت و کم شدن صدای دستگاه و مانع تعرق بدنه و  افزایش راندمان می شود. باید توجه داشته باشیم فن کویل سقفی توکار گرین برای نصب در مسیر کانال کشی مکش و دهش نباید از 3 متر بیشتر باشد در ظرفیت های 300، 400، 600 و نیز در ظرفیت های بالا 5 متر بیشتر نباشد.

فن کویل سقفی توکار گرین

1

فن کویل سقفی توکار گرین

فن کویل سقفی توکار گرین بدون کابین می باشد و در ظرفیت های 300، 400، 600، 800، 1000، 1200، 1400 برای متراژ مختلف تولید شده است. فن کویل سقفی توکار گرین دارای فیلتر پلیمری قابل شستشو می باشد. ارتفاع فن کویل سقفی توکار گرین در تمامی سایز ها 28 سانتیمتر است و بدین جهت مناسب برای نصب در سقف کاذب می باشد. عایق کاری بدنه و تشتک درفن کویل سقفی توکار گرین موجب جلوگیری از هدر رفتن حرارت و کم شدن صدای دستگاه و مانع تعرق بدنه و  افزایش راندمان می شود. باید توجه داشته باشیم فن کویل سقفی توکار گرین برای نصب در مسیر کانال کشی مکش و دهش نباید از 3 متر بیشتر باشد در ظرفیت های 300، 400، 600 و نیز در ظرفیت های بالا 5 متر بیشتر نباشد.

فن کویل سقفی توکار گرین

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    سازنده
    قیمت
    ظرفیت اسمی CFM