لیست مقایسه محصولات

انصراف

فن کویل کانالی گرین GREEN

در فن کویل کانالی گرین برای افزایش راندمان حرارتی و کم کردن ابعاد دستگاه از کویل سه ردیفه استفاده شده است. فن کویل کانالی گرین با غلبه بر فشار استاتیکی 130 پاسکال امکان کانال کشی در سایر قسمت های فضا را فراهم می نماید. فن کویل کانالی گرین دارای ریموت کنترل از راه دور بوده و با ایجاد حالت خواب افزایش سرمایش را بطور اتوماتیک فراهم می کند بطوریکه در ازای هر دو ساعت یک درجه از دما را کاهش می دهد و در پنچ ساعت بعدی دما را ثابت نگه می دارد. فن کویل کانالی گرین در ظرفیت های 800، 1000، 1200، 1600، 1800، 2000 موجود می باشد.

فن کویل کانالی -گرین-تاسیسات 20

1

فن کویل کانالی گرین GREEN

در فن کویل کانالی گرین برای افزایش راندمان حرارتی و کم کردن ابعاد دستگاه از کویل سه ردیفه استفاده شده است. فن کویل کانالی گرین با غلبه بر فشار استاتیکی 130 پاسکال امکان کانال کشی در سایر قسمت های فضا را فراهم می نماید. فن کویل کانالی گرین دارای ریموت کنترل از راه دور بوده و با ایجاد حالت خواب افزایش سرمایش را بطور اتوماتیک فراهم می کند بطوریکه در ازای هر دو ساعت یک درجه از دما را کاهش می دهد و در پنچ ساعت بعدی دما را ثابت نگه می دارد. فن کویل کانالی گرین در ظرفیت های 800، 1000، 1200، 1600، 1800، 2000 موجود می باشد.

فن کویل کانالی -گرین-تاسیسات 20

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    سازنده
    قیمت
    ظرفیت اسمی CFM