• دیگ سوپر 5-500 پره شوفاژکار (آنالوگ)قابلیت اتصال به همه مشعل های با ظرفیت مناسب ظرفیت حرارتی 139000   kcal/hr حمل و نقل و نصب آسان سازگار با سیستم bms فشار کاری 4 اتمسفر 10 سال گارانتی

  192,882,480 ریال 221,704,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 6-500 پره شوفاژکار (آنالوگ)قابلیت اتصال به همه مشعل های با ظرفیت مناسب ظرفیت حرارتی 185000   kcal/hr حمل و نقل و نصب آسان سازگار با سیستم bms فشار کاری 4 اتمسفر 10 سال گارانتی

  214,753,410 ریال 246,843,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 7-500 پره شوفاژکار (آنالوگ)قابلیت اتصال به همه مشعل های با ظرفیت مناسب ظرفیت حرارتی 225000   kcal/hr حمل و نقل و نصب آسان سازگار با سیستم bms فشار کاری 4 اتمسفر 10 سال گارانتی

  236,318,970 ریال 271,631,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 8-500 پره شوفاژکار (آنالوگ)قابلیت اتصال به همه مشعل های با ظرفیت مناسب ظرفیت حرارتی 265000   kcal/hr حمل و نقل و نصب آسان سازگار با سیستم bms فشار کاری 4 اتمسفر 10 سال گارانتی

  257,886,270 ریال 296,421,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر 9-500 پره شوفاژکار (آنالوگ)قابلیت اتصال به همه مشعل های با ظرفیت مناسب ظرفیت حرارتی 265000   kcal/hr حمل و نقل و نصب آسان سازگار با سیستم bms فشار کاری 4 اتمسفر 10 سال گارانتی

  279,451,830 ریال 321,209,000 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر+5-500 پره پلاس شوفاژکار (دیجیتال)قابلیت اتصال به همه مشعل های با ظرفیت مناسب ظرفیت حرارتی 139000   kcal/hr حمل و نقل و نصب آسان سازگار با سیستم bms فشار کاری 4 اتمسفر 10 سال گارانتی

  209,192,544 ریال 240,451,200 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر +5-500 پره پلاس شوفاژکار (دیجیتال)قابلیت اتصال به همه مشعل های با ظرفیت مناسب ظرفیت حرارتی 185000   kcal/hr حمل و نقل و نصب آسان سازگار با سیستم bms فشار کاری 4 اتمسفر 10 سال گارانتی

  231,855,696 ریال 266,500,800 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر+7-500 پره پلاس شوفاژکار (دیجیتال)قابلیت اتصال به همه مشعل های با ظرفیت مناسب ظرفیت حرارتی 225000   kcal/hr حمل و نقل و نصب آسان سازگار با سیستم bms فشار کاری 4 اتمسفر 10 سال گارانتی

  254,359,116 ریال 292,366,800 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر +8-500 پره پلاس شوفاژکار (دیجیتال)قابلیت اتصال به همه مشعل های با ظرفیت مناسب ظرفیت حرارتی 265000   kcal/hr حمل و نقل و نصب آسان سازگار با سیستم bms فشار کاری 4 اتمسفر 10 سال گارانتی

  276,943,968 ریال 318,326,400 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ سوپر +9-500 پره پلاس شوفاژکار (دیجیتال)قابلیت اتصال به همه مشعل های با ظرفیت مناسب ظرفیت حرارتی 265000   kcal/hr حمل و نقل و نصب آسان سازگار با سیستم bms فشار کاری 4 اتمسفر 10 سال گارانتی

  299,368,044 ریال 344,101,200 ریال 13% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  قیمت
  نوع دیگ
  تعداد پاس
  فشار کاری