لیست مقایسه محصولات

انصراف

ترموستات فن کویل هانیول

شرکت هانیول در راستای بهینه سازی و ابزار کنترل سیستم های تهویه مطبوع، ترموستات فن کویل را تولید کرده است ترموستات های فن کویل چون در داخل محیط نصب می شود و بر اساس دمای محیط به فن کویل فرمان میدهد، بنابراین به این نوع از ترموستات های هانیول ترموستات اتاقی یا محیطی گفته می شود. ترموستات Honeywell دارای کنترل سه دور فن و دو فصل می باشد از انجایی که ترموستات هانیول برای دو فصل طراحی شده و دمای را از 10 الی 30 درجه سانتیگراد در فصل گرما و سرما ثابت نگه میدارد به آن ترموستات دو فصل گفته می شود. ترموستات هانیول به این دلیل که فن کویل های سقفی در ارتفاع بالا نصب می شود دارای کنترل سه دور و دکمه روشن و خاموش دستگاه و دکمه تغییر فصل بر روی پنل ترموستات می باشد. در صورتی که به دلیل دسترسی راحتر به فن کویل های زمینی، کلید خاموش و روشن وتعیین دور موتور بر روی خود دستگاه فن کویل می باشد. ترموستات Honeywell دارای سنسور دمای مکانیکی و بدون کنترل می باشد که با انواع فن کویل های سقفی قابل استفاده می باشد. ترموستات هانیول قابلیت فرمان به شیر برقی و فرمان های تک مرحله ایی را نیز دارد. ترموستات های Honeywell به دو گروه دیجیتال و آنالوگ تولید شده اند. ترموستات آنالوگ هانیول در دو مدل تک فصل و دو فصل است. در ساختمان هایی مجهز به چیلر برای تامین سرمایش و برای تامین گرمایش موتورخانه دارند از ترموستات دو فصل هانیول استفاده می نمایند اما در ساختمان هایی که فن کویل ها فقط به چیلر یا موتورخانه مرکزی متصل می شوند از ترموستات تک فصل هانیول استنفاده می کنند.

ترموستات هانیول -ترموستات فن کویل سقفی هانیول تاسیسات 20

1

ترموستات فن کویل هانیول

شرکت هانیول در راستای بهینه سازی و ابزار کنترل سیستم های تهویه مطبوع، ترموستات فن کویل را تولید کرده است ترموستات های فن کویل چون در داخل محیط نصب می شود و بر اساس دمای محیط به فن کویل فرمان میدهد، بنابراین به این نوع از ترموستات های هانیول ترموستات اتاقی یا محیطی گفته می شود. ترموستات Honeywell دارای کنترل سه دور فن و دو فصل می باشد از انجایی که ترموستات هانیول برای دو فصل طراحی شده و دمای را از 10 الی 30 درجه سانتیگراد در فصل گرما و سرما ثابت نگه میدارد به آن ترموستات دو فصل گفته می شود. ترموستات هانیول به این دلیل که فن کویل های سقفی در ارتفاع بالا نصب می شود دارای کنترل سه دور و دکمه روشن و خاموش دستگاه و دکمه تغییر فصل بر روی پنل ترموستات می باشد. در صورتی که به دلیل دسترسی راحتر به فن کویل های زمینی، کلید خاموش و روشن وتعیین دور موتور بر روی خود دستگاه فن کویل می باشد. ترموستات Honeywell دارای سنسور دمای مکانیکی و بدون کنترل می باشد که با انواع فن کویل های سقفی قابل استفاده می باشد. ترموستات هانیول قابلیت فرمان به شیر برقی و فرمان های تک مرحله ایی را نیز دارد. ترموستات های Honeywell به دو گروه دیجیتال و آنالوگ تولید شده اند. ترموستات آنالوگ هانیول در دو مدل تک فصل و دو فصل است. در ساختمان هایی مجهز به چیلر برای تامین سرمایش و برای تامین گرمایش موتورخانه دارند از ترموستات دو فصل هانیول استفاده می نمایند اما در ساختمان هایی که فن کویل ها فقط به چیلر یا موتورخانه مرکزی متصل می شوند از ترموستات تک فصل هانیول استنفاده می کنند.

ترموستات هانیول -ترموستات فن کویل سقفی هانیول تاسیسات 20

3
بیشتر