زیرشاخه ها

 • دو مبدل فن دار دیجیتال دو سال ضمانت  

  119,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • دو مبدل فن دار دیجیتال دو سال ضمانت  

  105,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • دو مبدل فن دار دیجیتال دو سال ضمانت  

  130,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  پکیج دیواری perla pro بوتانمجهز به معتبرترین قطعات اروپایی دارای سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی قابل استفاده برای واحد های تا 210 متر مربع راندمان بالا,91%

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پکیج دیواری perla pro بوتانمجهز به معتبرترین قطعات اروپایی دارای سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی قابل استفاده برای واحد های تا 250 متر مربع راندمان بالا,91%

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پکیج دیواری verona 24RSi بوتانمجهز به معتبرترین قطعات اروپایی دارای سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی قابل استفاده برای واحد های تا 210 متر مربع راندمان بالا,93/05%

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پکیج دیواری verona 24i بوتانمجهز به معتبرترین قطعات اروپایی دارای سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی قابل استفاده برای واحد های تا 210 متر مربع راندمان بالا,92/8%

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دو مبدل فن دار دیجیتال دو سال ضمانت  

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پکیج دیواری parma  22i بوتانمجهز به معتبرترین قطعات اروپایی دارای سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی قابل استفاده برای واحد های تا 200متر مربع راندمان بالا,89/9%

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پکیج دیواری Calda Venezia 24KIS بوتانمجهز به معتبرترین قطعات اروپایی دارای سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی قابل استفاده برای واحد های تا 210متر مربع راندمان بالا,89/9%

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پکیج دیواری Calda Venezia 28KIS بوتانمجهز به معتبرترین قطعات اروپایی دارای سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی قابل استفاده برای واحد های تا 250متر مربع راندمان بالا,92%

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پکیج دیواری Calda Venezia 24KI بوتانمجهز به معتبرترین قطعات اروپایی دارای سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی قابل استفاده برای واحد های تا 210متر مربع راندمان بالا,92%

  ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف