لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

پکیج زمینی

پکیج زمینی به دسته از پکیج ها اطلاق می شود که موقعیت نصب آن ها بر روی زمین می باشد. پکیج های زمینی معمولا از ظرفیت 35000 به بالا بر حسب متراژهای گوناگون می باشند. پکیج های زمینی ممکن است مخزن دار و یا مبدل دار باشند. همچنین پکیج های زمینی ممکن است برنر سرخود و یا قابل اتصال به مشعل باشند. بدیهی ست پکیج های زمینی که به مشعل متصل میشوند دارای سطح صدای بالاتری بوده و بهتر است محلی خارج از واحد برای نصب آن در نظر گرفته شود.

1

پکیج زمینی

پکیج زمینی به دسته از پکیج ها اطلاق می شود که موقعیت نصب آن ها بر روی زمین می باشد. پکیج های زمینی معمولا از ظرفیت 35000 به بالا بر حسب متراژهای گوناگون می باشند. پکیج های زمینی ممکن است مخزن دار و یا مبدل دار باشند. همچنین پکیج های زمینی ممکن است برنر سرخود و یا قابل اتصال به مشعل باشند. بدیهی ست پکیج های زمینی که به مشعل متصل میشوند دارای سطح صدای بالاتری بوده و بهتر است محلی خارج از واحد برای نصب آن در نظر گرفته شود.

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    قیمت
    تعداد مبدل
    نوع بُرد دستگاه
    ظرفیت اسمی پکیج