لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

split در لغت به معنای "دو تکه" است و منظور از کولرگازی اسپلیت، سیستم تهویه مطبوعی است که دارای دو قسمت می باشد:

  1. یونیت خارجی (یا همان کندانسینگ یونیت که در خارج از ساختمان قرار میگیرد) 
  2. یونیت داخلی (یا همان پنل که در محیط داخلی ساختمان نصب می شود)

بسته به موقعیت نصب یونیت داخلی، اسپلیت ها به انواع مختلف تقسیم بندی می شوند. در اینجا منظور از اسپلیت دیواری، آن دسته از کولرهای گازی است که یونیت داخلی آن بر روی دیوار نصب می شود.

در این صفحه میتوانید انواع کولر گازی و اسپلیت پنل دیواری را در برندها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید.

1

split در لغت به معنای "دو تکه" است و منظور از کولرگازی اسپلیت، سیستم تهویه مطبوعی است که دارای دو قسمت می باشد:

  1. یونیت خارجی (یا همان کندانسینگ یونیت که در خارج از ساختمان قرار میگیرد) 
  2. یونیت داخلی (یا همان پنل که در محیط داخلی ساختمان نصب می شود)

بسته به موقعیت نصب یونیت داخلی، اسپلیت ها به انواع مختلف تقسیم بندی می شوند. در اینجا منظور از اسپلیت دیواری، آن دسته از کولرهای گازی است که یونیت داخلی آن بر روی دیوار نصب می شود.

در این صفحه میتوانید انواع کولر گازی و اسپلیت پنل دیواری را در برندها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید.

3
بیشتر