لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

فن کویل کانالی

فن کویل های کانالی یا داکت فن کویل دسته ای از فن کویل های سقفی توکار هستند که پس از نصب در سقف کاذب، از مقابل دریچه خروج هوای آن ها کانال کشی انجام گرفته و در نقاط مختلفی از این کانال ها دریچه خروج هوا تعبیه می شود. فن کویل های داکتی دارای ظرفیت های بزرگ بوده (تا 2200 CFM) و برای سالن ها و فضاهای بزرگ گزینه مناسبی هستند. داتکت فن کویل ها را می توان در سه گروه:

  • فن کویل داکتی با فشار استاتیک پایین (12 پاسکال)
  • فن کویل داکتی با فشار استاتیک متوسط (30 پاسکال) 
  • فن کویل داکتی با فشار استاتیک بالا (70 و 100 پاسکال)

تقسیم بندی نمود.شما می توانید در این صفحه انواع فن کویل های کانالی را در برندها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید.

1

فن کویل کانالی

فن کویل های کانالی یا داکت فن کویل دسته ای از فن کویل های سقفی توکار هستند که پس از نصب در سقف کاذب، از مقابل دریچه خروج هوای آن ها کانال کشی انجام گرفته و در نقاط مختلفی از این کانال ها دریچه خروج هوا تعبیه می شود. فن کویل های داکتی دارای ظرفیت های بزرگ بوده (تا 2200 CFM) و برای سالن ها و فضاهای بزرگ گزینه مناسبی هستند. داتکت فن کویل ها را می توان در سه گروه:

  • فن کویل داکتی با فشار استاتیک پایین (12 پاسکال)
  • فن کویل داکتی با فشار استاتیک متوسط (30 پاسکال) 
  • فن کویل داکتی با فشار استاتیک بالا (70 و 100 پاسکال)

تقسیم بندی نمود.شما می توانید در این صفحه انواع فن کویل های کانالی را در برندها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید.

3
بیشتر