• خرید محصول

  کولر گازی 9000 سام سرد و گرم کمپرسور روتاری دور ثابت گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه 5 متر لوله رایگان 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 12000 سامسرد و گرم کمپرسور روتاری دور ثابت گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه 5 متر لوله رایگان 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 18000 سام سرد و گرم کمپرسور روتاری دور ثابت گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه 5 متر لوله رایگان 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات   

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 24000 سام سرد و گرم کمپرسور روتاری دور ثابت گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه 5 متر لوله رایگان 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 30000 سام سرد و گرم کمپرسور روتاری دور ثابت گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه 5 متر لوله رایگان 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 9000 سام سرد و گرم کمپرسور روتاری دور ثابت گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه 5 متر لوله رایگان 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 12000 سامسرد و گرم کمپرسور روتاری دور ثابت گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه 5 متر لوله رایگان 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 18000 سام سرد و گرم کمپرسور روتاری دور ثابت گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه 5 متر لوله رایگان 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 24000 سامسرد و گرم کمپرسور روتاری دور ثابت گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه 5 متر لوله رایگان 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات   

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 30000 سامسرد و گرم کمپرسور روتاری دور ثابت گاز مبرد R22 رده انرژی B به همراه 5 متر لوله رایگان 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی اینورتر 9000 سامسرد و گرم کمپرسور روتاری دور متغیر (اینورتر) گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه 5 متر لوله رایگان 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات       

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی اینورتر 12000 سامسرد و گرم کمپرسور روتاری دور متغیر (اینورتر) گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه 5 متر لوله رایگان 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات       

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

کولر گازی و اسپلیت سام

کولر گازی و اسپلیت دیواری سام در سه نوع کم مصرف اینورتر، مخصوص مناطق معتدل با کمپرسور روتاری و مخصوص مناطق حاره ای با کمپرسور پیستونی می باشد. کولرگازی و اسپلیت اینورتر سام در دو مدل MKR و MR دارای ظرفیت های 9000 ، 12000 ، 18000 ، 24000 و 30000 BTU می باشد. کولرگازی و اسپلیت سام با کمپرسور روتاری در دو مدل فقط سرد و سرد/گرم 9000 ، 12000 ، 18000 ، 24000 و 30000 BTU می باشد. کولر گازی و اسپلیت دیواری سام با کمپرسور پیستونی فقط سرمایشی و در دو مدل DCP/DKP و AUP دارای ظرفیت های 18000 ، 24000 ، 30000 و 36000 BTU  می باشد. کلیه دستگاه های کولرگازی و اسپلیت سام دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات می باشد.

در این صفحه می توانید انواع کولر گازی و اسپلیت سام را در مدل ها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید

1

کولر گازی و اسپلیت سام

کولر گازی و اسپلیت دیواری سام در سه نوع کم مصرف اینورتر، مخصوص مناطق معتدل با کمپرسور روتاری و مخصوص مناطق حاره ای با کمپرسور پیستونی می باشد. کولرگازی و اسپلیت اینورتر سام در دو مدل MKR و MR دارای ظرفیت های 9000 ، 12000 ، 18000 ، 24000 و 30000 BTU می باشد. کولرگازی و اسپلیت سام با کمپرسور روتاری در دو مدل فقط سرد و سرد/گرم 9000 ، 12000 ، 18000 ، 24000 و 30000 BTU می باشد. کولر گازی و اسپلیت دیواری سام با کمپرسور پیستونی فقط سرمایشی و در دو مدل DCP/DKP و AUP دارای ظرفیت های 18000 ، 24000 ، 30000 و 36000 BTU  می باشد. کلیه دستگاه های کولرگازی و اسپلیت سام دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات می باشد.

در این صفحه می توانید انواع کولر گازی و اسپلیت سام را در مدل ها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  سازنده
  نوع گاز مبرد
  نوع دستگاه
  ظرفیت اسمی BTU