• خرید محصول

  کولر گازی 13000 سامسونگ مدل مکسسرد و گرم کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات (ضمانت سام سرویس) به همراه 5 متر لوله رایگان     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 13000 سامسونگ مدل مکس فقط سرمایش کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات (ضمانت سام سرویس) به همراه 5 متر لوله رایگان     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 19000 سامسونگ مدل مکس سرد و گرم کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات (ضمانت سام سرویس) به همراه 5 متر لوله رایگان     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 19000 سامسونگ مدل مکس فقط سرمایش کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات (ضمانت سام سرویس) به همراه 5 متر لوله رایگان       

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 25000 سرد و گرم سامسونگ مدل مکسسرد و گرم کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات (ضمانت سام سرویس) به همراه 5 متر لوله رایگان       

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 25000 سرد سامسونگ مدل مکس سرد و گرم کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات (ضمانت سام سرویس) به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 30000 سامسونگ مدل مکسسرد و گرم کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات (ضمانت سام سرویس) به همراه 5 متر لوله رایگان     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 30000 سامسونگ مدل مکسفقط سرمایش کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات (ضمانت سام سرویس) به همراه 5 متر لوله رایگان     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 13000 سامسونگ مدل گود (AR5000)سرد و گرم کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات (ضمانت سام سرویس) به همراه 5 متر لوله رایگان       

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 13000 سامسونگ مدل گود (AR5000)سرد و گرم کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات (ضمانت سام سرویس) به همراه 5 متر لوله رایگان     

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 19000 سامسونگ مدل گود (AR5000)سرد و گرم کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات (ضمانت سام سرویس) به همراه 5 متر لوله رایگان      

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کولر گازی 19000 سامسونگ مدل گودفقط سرمایش کمپرسور روتاری گاز مبرد R22 رده انرژی B 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات (ضمانت سام سرویس) به همراه 5 متر لوله رایگان       

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

در این صفحه می توانید انواع کولر گازی و اسپلیت دیواری سامسونگ را در مدل ها و ظرفیت های مختلف شامل انواع کولر گازی کم مصرف اینورتر و دور ثابت با گارانتی سام سرویس مشاهده نمایید. کولر گازی و اسپلیت دیواری سامسونگ دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات می باشد. کولرگازی و اسپلیت دیواری سامسونگ دارای 4 نوع مدل مختلف می باشد:

 1. کولرگازی و اسپلیت دیواری کم مصرف سامسونگ مدل گود وان اینورتر (AR7500): این مدل با بهرمندی از تکنولوژی کاهنده دور موتور (اینورتر) و استفاده از گاز مبرد R410a دارای رده انرژی A می باشد. کولر گازی و اسپلیت اینورتر سامسونگ مدل گود وان (Good1) دارای ظرفیت های 10000 ، 13000 ، 19000 و 25000 BTU متناسب برای متراژهای گوناگون می باشد.
 2. کولر گازی و اسپلیت دیواری سامسونگ مدل گود (AR5000): این مدل دارای کمپرسور روتاری دور ثابت (on/off) و گاز مبرد R22 بوده و رده انرژی B دارد. کولر گازی و اسپلیت سامسونگ مدل گود (Good) در دو مدل فقط سرمایشی و سرمایشی - گرمایشی و در ظرفیت های 13000 ، 19000 و 25000 BTU متناسب برای متراژهای گوناگون می باشد.
 3. کولر گازی و اسپلیت دیواری سامسونگ مدل بِتِر (AR7000): این مدل دارای کمپرسور روتاری دور ثابت (on/off) و گاز مبرد R22 بوده و رده انرژی B دارد. کولر گازی و اسپلیت سامسونگ مدل بتر (Better) در دو مدل فقط سرمایشی و سرمایشی - گرمایشی و در ظرفیت های 13000 ، 19000 و 25000 BTU متناسب برای متراژهای گوناگون می باشد.
 4. کولر گازی و اسپلیت دیواری سامسونگ مدل مکس (Max): این مدل دارای کمپرسور روتاری دور ثابت (on/off) و گاز مبرد R22 بوده و رده انرژی B دارد. کولر گازی و اسپلیت سامسونگ مدل مکس (Max) در دو مدل فقط سرمایشی و سرمایشی - گرمایشی و در ظرفیت های 13000 ، 19000 ، 25000 و 30000 BTU متناسب برای متراژهای گوناگون می باشد.

کولر گازی و اسپلیت سامسونگ  کولر گازی و اسپلیت سامسونگ

1

در این صفحه می توانید انواع کولر گازی و اسپلیت دیواری سامسونگ را در مدل ها و ظرفیت های مختلف شامل انواع کولر گازی کم مصرف اینورتر و دور ثابت با گارانتی سام سرویس مشاهده نمایید. کولر گازی و اسپلیت دیواری سامسونگ دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات می باشد. کولرگازی و اسپلیت دیواری سامسونگ دارای 4 نوع مدل مختلف می باشد:

 1. کولرگازی و اسپلیت دیواری کم مصرف سامسونگ مدل گود وان اینورتر (AR7500): این مدل با بهرمندی از تکنولوژی کاهنده دور موتور (اینورتر) و استفاده از گاز مبرد R410a دارای رده انرژی A می باشد. کولر گازی و اسپلیت اینورتر سامسونگ مدل گود وان (Good1) دارای ظرفیت های 10000 ، 13000 ، 19000 و 25000 BTU متناسب برای متراژهای گوناگون می باشد.
 2. کولر گازی و اسپلیت دیواری سامسونگ مدل گود (AR5000): این مدل دارای کمپرسور روتاری دور ثابت (on/off) و گاز مبرد R22 بوده و رده انرژی B دارد. کولر گازی و اسپلیت سامسونگ مدل گود (Good) در دو مدل فقط سرمایشی و سرمایشی - گرمایشی و در ظرفیت های 13000 ، 19000 و 25000 BTU متناسب برای متراژهای گوناگون می باشد.
 3. کولر گازی و اسپلیت دیواری سامسونگ مدل بِتِر (AR7000): این مدل دارای کمپرسور روتاری دور ثابت (on/off) و گاز مبرد R22 بوده و رده انرژی B دارد. کولر گازی و اسپلیت سامسونگ مدل بتر (Better) در دو مدل فقط سرمایشی و سرمایشی - گرمایشی و در ظرفیت های 13000 ، 19000 و 25000 BTU متناسب برای متراژهای گوناگون می باشد.
 4. کولر گازی و اسپلیت دیواری سامسونگ مدل مکس (Max): این مدل دارای کمپرسور روتاری دور ثابت (on/off) و گاز مبرد R22 بوده و رده انرژی B دارد. کولر گازی و اسپلیت سامسونگ مدل مکس (Max) در دو مدل فقط سرمایشی و سرمایشی - گرمایشی و در ظرفیت های 13000 ، 19000 ، 25000 و 30000 BTU متناسب برای متراژهای گوناگون می باشد.

کولر گازی و اسپلیت سامسونگ  کولر گازی و اسپلیت سامسونگ

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  سازنده
  نوع گاز مبرد
  نوع دستگاه
  ظرفیت اسمی BTU